BRDR. HØJRUP A/S

Træfældning

VI TILBYDER

Professionel Træfældning

Uanset om du er skovejer, og med jævne mellemrum har brug for hjælp til træfældning i forbindelse med skovning eller tynding, eller om du som privat husejer har behov for at få fjernet et eller flere træer i din have, bør du overlade denne opgave til en professionel skoventreprenør. Det at fælde et træ er nemlig ingen lille opgave, og indebærer visse risici.

Hvorfor bør jeg lade Brdr. Højrup A/S forestå træfældning?

Når et træ skal fældes, bør dette foregå som en kontrolleret proces. Ellers kan du risikere at gøre skade på såvel mennesker som bygninger og materiale.

Der skal tages mange sikkerheds hensyn i forbindelse med træfældning, uanset om denne kan foregå 100% fra jorden, eller om der skal foretages en topkapning. Med hjælp fra en erfaren skoventreprenør kan du være tryg ved at din træfældning foregår på en både sikker, effektiv og forsvarlig måde.

Hos Brdr. Højrup A/S har vi mange års erfaring inden for fældning af træer og trimning af grene. Vi hjælper både private kunder samt etablerede skovbrug, og fælder såvel hele skove og plantager som enkelte træer i villa- og parcelhus haver.

Hvordan foregår fældning af træer?

Træfældning er et vidt begreb, som dækker over alt fra fældning af et enkelt træ til skovning af større arealer. Når et træ skal fældes, skal det afgøres om fældningen skal foregå fra jorden, eller om den skal foregå ved hjælp af det der kaldes topkapning.

En træfældning fra jorden kræver kontrol med træets faldretning, lige som det skal sikres, at træet ikke risikerer at ramme hverken mennesker, biler eller bygninger i forbindelse med sit fald. Her er det ikke blot træets højde, der skal tages i betragtning, men også kronens udbredelse.

Når træet skal lægges ned, kan det være nødvendigt at tage ekstra hjælpemidler i brug for at styre faldet. Det kan for eksempel dreje sig om jordspyd, spil og kæder. Ligeledes bør selve kapningen i bunden ske under hensyntagen til den ønskede faldretning.

Hvis et skønnes, at en konventionel fældning er forbundet med alt for høj en risiko, kan en topkapning komme på tale. Ved en topkapning skæres træet ned fra toppen, det vil sige at kronen skæres i mindre stykker som efterfølgende hejses ned.

Topkapning kan foregå fra lift eller ved hjælp af en klatrer. Denne løsning anvendes som oftest i forbindelse med træfældning i private haver.

Træfældning med garanti for tilfredshed

Vi besidder såvel det rette materiale som rutineret og veluddannet mandskab, som med sikkerhed vil kunne løse opgaven til UG med kryds og slange. Virksomheden er fuldt forsikret, og kan derfor tilbyde garanti på det udførte arbejde.

Samtidig kan vi hjælpe med at bortskaffe grene og træaffald hvis du ønsker det. Og vælger du en løsning som inkluderer fældeudkørsel, kan vi tilbyde flishugning som en del af vores service.

Vore løsninger kan inkluderer services som lyder:

  • Topkapning – en prima løsning hvis omgivelserne ikke er til konventionel fældning (for eksempel i tæt bebyggede områder)
  • Fælde Udkørsel – når du har behov for såvel træfældning som eksempelvis flishugning eller bortskaffelse af træer
  • Maskinskovning med godkendt og top professionelt materiel – når du som skov- eller lodsejer har behov for tynding og fældning af træer i stort omfang
  • Manuel skovning hvis maskinskovning ikke er pladsmæssigt muligt
  • Rydning af byggegrunde, læhegn og skovbryn
  • Topkapning af vejtræer og fældning langs vejbane

Hos BRDR. Højrup hjælper vi dig med alle typer træ, her under tynding af nåletræsbevoksning samt fældning af større løvtræer. Alle vore medarbejdere er uddannet inden for naturnær drift, og vi benytter udelukkende veluddannede, professionelle klatrere i forbindelse med topkapning.

YDELSER

LAD OS HJÆLPE DIG

FÅ ET TILBUD

KONTAKT OS

KONTAKT OS

INDHENT ET TILBUD

Du er velkommen til at kontakte os enten på mail eller telefon hvis du har nogle spørgsmål eller vi skal komme og se på en opgave.

CERTIFICERET

TOTALENTREPRENØR