BRDR. HØJRUP A/S

Flishugning

VI TILBYDER

Professional Flishugning

Hugning af flis

Flis er ikke længere blot et restprodukt. Når træ hugges op til flis skabes en vigtig ressource, som har et utal af anvendelser. Mange varmeværker står klar til at aftage flis fra skovbrug, idet de har omlagt forbruget af fossile brændstoffer til forbrænding af flis.

Hvis du ønsker de bedste forudsætninger for at kunne afsætte flis fra dit træ til den helt rigtige pris, er det vigtigt at du sikrer kvaliteten heraf. Hos Brdr. Højrup A/S kan vi hjælpe dig med flishugning, og dermed garantere et slutprodukt som lever op til alle gældende standarder med god afsætning.

Med vores hjælp kan du opnå et flis produkt med en høj brændværdi, og dermed en højere pris per kubikmeter. Og dette gælder uanset om du er skovejer, eller blot har behov for hjælp til at skaffe dig af med grenaffald fra din have.

Fordele ved flishugning

Som skovejer kan du opnå flere fordele forbundet med at lade dine skovarealer udtynde, og dernæst lade træ affladet hugge op til flis. Ved tynding kan du bevare et varieret og mangfoldigt skovbillede. Et sådant understøtte biodiversiteten i din skov og optimere væksten af mere værdifulde træer, som kan anvendes i forbindelse med møbelproduktion eller som bygningstømmer.

Som haveejer er flishugning en god og bæredygtig måde hvorpå du kan komme af med dit affaldstræ. Flis kan genbruges som eksempelvis midlertidigt belægningsmateriale – og du kan faktisk selv få glæde af træflis, hvis du vælger at anvende det i dine bede.

Et lag flis beskytter planterne mod frosten om vinteren, og holder på fugten i løbet af sommeren. Der ud over komposterer flis naturligt over tid. Derved tilføres jorden i dine bede vigtige næringsstoffer, og dit træ går ikke til spilde.

Flishugning til skovbrug

Som skovejer kan du også med stor fordel benytte dig af Brdr. Højrup A/S’ kompetence og ekspertise. Vi rykker gerne ud i forbindelse med større skovnings projekter, og hjælper med alt fra selektiv skovning og renafdrift til sortering, tørring, hugning og bortskaffelse af flis.

Vi er i besiddelse af alle professionelle værktøjer samt ditto maskinel og mandskab, der har mange års erfaring inden for dette felt. Og vi kan med et omfattende netværk bestående af kraftvarmeværker over hele Danmark sikre den mest optimale afsætning af flis.

Flis og flishugning til haven

Er du haveejer, kan Brdr. Højrup A/S sagtens hjælpe dig med at komme af med overskydende grene og kviste fra beskæring eller trimning af træer og buske. Vi kommer gerne ud til dig og afhenter dit affaldstræ, eller hugger det op på stedet med en transportabel flishugger.

Vi er samtidig behjælpelige med bortskaffelse af det færdig huggede flis, således at du ikke selv skal besvære dig med dette arbejde. Vi kan sørge for at afsætte din flis til bæredygtige formål, og sikrer at det ikke går til spilde.

Du er naturligvis også selv velkommen til at beholde din flis. Som nævnt kan du benytte flis som belægning eller beskyttelse af dine bede. Vi kan hjælpe med rådgivning omkring anvendelse af flis i bede, således at du bruger din flis optimalt. Flis fra nåletræer egner sig eksempelvis bedst til rhododendronbede, hvor flis fra løvtræer er mere velegnet til andre former for beplantning.

Du kan også tørre flis og anvende det som optændingsmateriale i din brændeovn. Hvis du sørger for at få hugget flis i foråret eller i løbet af de tidlige sommermåneder, vil du kunne opnå en god udtørring af din flis, således at den er klar til optænding når frosten sætter ind. Vi hjælper naturligvis gerne med anvisninger når det handler om tørring af flis.

YDELSER

LAD OS HJÆLPE DIG

FÅ ET TILBUD

KONTAKT OS

KONTAKT OS

INDHENT ET TILBUD

Du er velkommen til at kontakte os enten på mail eller telefon hvis du har nogle spørgsmål eller vi skal komme og se på en opgave.

CERTIFICERET

TOTALENTREPRENØR